Geplande cursussen

Vrije Academie

Afrika, Religie en Ritueel: voorouders, vruchtbaarheid en voorspoed.

Tijdens deze studiedag maakt u kennis met een samenleving waarin het bovennatuurlijke de normaalste zaak van de wereld is. religie in Afrika gaat over de continuïteit van de samenleving, dat wil zeggen: het contact tussen de levenden en de doden en het in ere houden van tradities. Religieuze ideeën worden uitgebeeld in rituelen. Op deze studiedag behandel ik de belangrijkste levenscyclus rituelen, zoals die rond geboorte en naamgeving, puberteit en huwelijk, dood en begrafenis. De continuïteit van de samenleving komt ook tot uiting in oogst- en regenrituelen en in rituelen rond sacraal koningschap. ook ideeën rond ziekte en tegenslag, gezondheid en voorspoed behoren in de traditionele Afrikaanse gemeenschap tot het domein van de religie.

het zwaartepunt ligt bij deze studiedag op de pre- en vroegkoloniale periode, maar ik trek ook lijnen door naar het heden. 

Voor informatie over plaats, tijd en prijs zie: https://www.vrijeacademie.nl/5168/uitgebreid-zoeken/studiedag-afrika-religie-en-ritueel/

Volksuniversiteit Lisse (zie ook www.volksuniversiteit-lisse.nl)

Van 4 februari t/m 18 maart (woensdag 10.00 - 12.00 uur)

Volkenkunde van Afrika

Vraagt u zich ook wel eens af hoe Afrikaanse families in elkaar zitten? Of hoe het nu eigenlijk zit met de positie van vrouwen of wat de rol is van voorouders? Wilt u weleens wat meer weten over traditionele opvattingen over ziekte en gezondheid en andere Afrikaanse gewoontes en tradities? Antwoorden op deze vragen worden deze cursus besproken.

Eerder verzorgde cursussen


Afrikaanse samenlevingen in verleden en heden

In deze cursus ligt het zwaartepunt bij Afrikaanse samenlevingen in de prekoloniale tijd, maar wordt ook steeds aandacht gegeven aan de manier waarop het verleden doorwerkt in het heden. De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten. 

- bestaansmiddelen en lokale organisatievormen

- economie: regionale markten en lange afstand handelsroutes

- politiek: staten en stateloze samenlevingen

- religie: voorspoed en ongeluk, gezondheid en ziekte, voorouders en natuurgeesten


 

Maskers in Rituelen: De gebeeldhouwde maskers die we in musea aantreffen zijn slechts een klein onderdeel van de totale maskers, zoals die in veel rituelen in Afrikaanse samenlevingen optreden. Maskers representeren voorouders of andere geesten en alle onderdelen van de 'outfit' hebben betekenis. 

Raffia:Symboliek en materie. "De borsten van Woot", zo noemen de Lele (zuid Congo) de raffia palm. Deze naam geeft al aan dat deze palm van groot belang is in de samenleving van de Lele. Woot was de mythische voorouder van de Lele, en van hun buren in het Kuba koninkrijk. In de cursus ga ik in op de symbolische betekenis van raffia (betaalmiddel; ceremoniële kleding), maar ook op de vele praktische toepassingen (zoals kleding.; huizenbouw; palmwijn)

Puberteitsrituelen. Volwassen worden gaat niet vanzelf. Door middel van rituelen moeten meisjes en jongens tot volwassen vrouwen en mannen worden gemaakt. In de cursussen komen vorm en betekenis van de rituelen in de pre- en vroeg-koloniale tijd aan de orde en bespreek ik welke veranderingen er sindsdien hebben plaatsgevonden. 

In de periode 1998 - 2002 verzorgde ik regelmatig acculturatiecursussen voor medewerkers van bedrijven met vestigingen in Afrika.