Training programs for managers and entrepreneurs.

You want to expand your business in Africa or start a successful development project?

You want your business to prosper or your project to be effective, therefore, you need:

   - skills for effective communication with colleges, employees, customers

   - knowledge of cultural values and business values 

   - knowledge of local customs and and habits in daily life


INAC offers tailor made programs, meeting the specific needs of your company or project.

Please contact us, to discuss you requirements

Training programma's voor managers en ondernemers

U wilt uw bedrijf uitbreiden in Afrika of u wilt een succesvol ontwikkelingsproject beginnen?

U wilt dat uw  bedrijf groeit of dat uw project effectief is. U wilt daarom..:

- effectief kunnen communiceren met collega's, personeel en klanten;

- kennis hebben van culturele waarden en waarden in het zakenleven;

- kennis hebben van de plaatselijke gewoonten en gebruiken in het dagelijks leven.

Het INAC biedt u programma's op maat, die voldoen aan de behoeften van uw bedrijf of project.

Neem contact met ons op, om uw specifieke wensen te bespreken