Who are we?

INAC was founded out of a desire to provide useful, practical, but above all, in-depth knowledge about African cultures and societies. 

Dissatisfied with the way Africa is usually portrayed in the media, Trudeke decided to provide an alternative. 

In our seminars and courses, we want to be as specific as possible, zooming in on regional or country-specific situations, relevant for your business or project. 

Trudeke Vuijk is consultant and trainer at the INAC. She holds a Ph.D. in anthropology from Leiden university. She carried out extensive anthropological fieldwork in Botswana (in the hart of the Kalahari dessert) and in Congo (DRC) in the province Kasai Occidental. She worked as a consultant in South Africa and Zambia. 

She is also a qualified and experienced teacher. She taught social and political studies in secondary schools and gave classes in Dutch language and culture for migrants. 

Wie zijn wij?

Het INAC is opgericht vanuit de wens om bruikbare, praktische, maar bovenal diepgaande, kennis te bieden over Afrikaanse culturen en samenlevingen.

Ontevreden over de manier waarop Afrika gewoonlijk in de media wordt geportretteerd, besloot Trudeke een alternatief te bieden.

In onze studiedagen en cursussen streven we ernaar zo specifiek mogelijk te zijn , door in te zoomen op landen, gebieden en onderwerpen die van belang zijn voor uw bedrijf of organisatie. 

Trudeke Vuijk is adviseur en trainer bij het INAC. Ze is antropoloog, gepromoveerd aan de Leidse Universiteit. Zij heeft langdurig antropologisch veldwerk gedaan in Botswana (in het hart van de Kalahari woestijn) en in Kongo (DRC). Ze was adviseur bij projecten in Zuid Afrika en Zambia. 

Daarnaast is ze een bevoegd en ervaren docent. Ze heeft maatschappijleer gedoceerd in het voortgezet onderwijs en heeft cursussen Nederlandse taal en cultuur gegeven aan migranten.